محمد علی چوپانیان -مشاور رتبه3 نظام صنفی رایانه ای - مشاور کسب و کار و کارآفرینی

تا زمانی که با این بدن در دنیا زندگی میکنیم ناچاریم که آن را برای بقایی زیبا به حرکت و تحرک درآوریم

محمد علی چوپانیان -مشاور رتبه3 نظام صنفی رایانه ای - مشاور کسب و کار و کارآفرینی

تا زمانی که با این بدن در دنیا زندگی میکنیم ناچاریم که آن را برای بقایی زیبا به حرکت و تحرک درآوریم

نمیشود در گوشه ای نشست و بدون ایجاد ارتباطات اجتماعی در قالب کسب و کار به یک زندگی سالم و پرنشاط دست پیدا کرد
نمیشود معامله کرد بی آنکه تعامل داشت
نمیشود زندگی کرد و شاغل نبود

آخرین مطالب
پسرم پرسید بابا دقیقا چند سالته
پاسخ دادم بدنم 43 ساله میشود تا چند روز دیگر
ریشهای من سفید شده و لیکن صورتم پوست جوانتری دارد
شوخ هستم و کمی بزله گو که جور در نمی آید با 43 سالگی
مادرم 24 سال از من سن دار تر است که اکثر 43 ساله های هم سن من مادرشان پر سن تر هست
برادر بزرگترم جوانتر از من نشان می دهد
در جلسات مشاوره ناچارم پختگی لازم را بروز دهم
راستی ما چندسالمان است؟
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۶
محمد علی چوپانیان