نوشتنی های یک مشاور کسب و کار(فنآوری_اطلاعات)

نمیشود بدون ارتباطات اجتماعی از نوع کسب و کار به یک زندگی سالم دست پیدا کرد
نمیشود معامله کرد بی آنکه تعامل داشت
نمیشود زندگی کرد و شاغل نبود

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جهان بعد از کرونا» ثبت شده است

مدیریت ایرانی در جهان بعد از کرونا

جهان تقسیم میشود به جهانِ قبل از کرونا و جهانِ بعد از کرونا

مطمئنا در جهان بعد از کرونا تئوری‌های مکتب مدیریت غربی در مقابل مدیریت شرقی رنگِ بیشتری خواهد باخت

چه آنکه کایزن و مودا و لین یا ناب سازی  و حتی چرخه ی دمینگ زادگاه شرقی دارند

در دنیای بعد از کرونا علم زایشِ بیشتری در شرق خواهد داشت و رَحِمِ یائسه ی آن در غرب نازا خواهد شد

در عالَمِ بعد از کرونا نهضتِ علمی ایرانیان احیا خواهد شد اینبار در حوزه ی مدیریت 

منابع علمی مدیریت ایرانی در عالَمِ بعد از کرونا قطعا نوشته های سه هزار ساله ی سان تزو در کتاب هنر جنگ آوری نیست

بلکه ایرانیان مکتب مدیریت خود را با متون نویسندگان دیگری پایه گذاری خواهند کرد
کسانی همچون :

ابوحامد محمد غزالی
خواجه نصیرالدین طوسی
عنصرالمعالی کیکاووس بن وشمگیر
محمدبن محمد رفیع بیگ آبادی
یوسف ابن علی مستوفی
عزیز الدین نسفی
سعدی
حافظ
مولوی

و البته متنِ مرجع در نوشته ی نویسندگان فوق چیزی جز قرآن و حدیث یعنی ثقلین نیست