نوشتنی های یک مشاور کسب و کار(فنآوری_اطلاعات)

نمیشود بدون ارتباطات اجتماعی از نوع کسب و کار به یک زندگی سالم دست پیدا کرد
نمیشود معامله کرد بی آنکه تعامل داشت
نمیشود زندگی کرد و شاغل نبود

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

بدنم 43 ساله است

پسرم پرسید بابا دقیقا چند سالته
پاسخ دادم بدنم 43 ساله میشود تا چند روز دیگر
ریشهای من سفید شده و لیکن صورتم پوست جوانتری دارد
شوخ هستم و کمی بزله گو که جور در نمی آید با 43 سالگی
مادرم 24 سال از من سن دار تر است که اکثر 43 ساله های هم سن من مادرشان پر سن تر هست
برادر بزرگترم جوانتر از من نشان می دهد
در جلسات مشاوره ناچارم پختگی لازم را بروز دهم
راستی ما چندسالمان است؟